Kredyt konsumencki – co to takiego?

Coraz częściej słyszymy o różnych aferach związanych z bankami, a właściwie parabankami. Najpierw pożyczają pieniądze, a potem ich firma upada, a klient na tym cierpi. Aby się ustrzec takich sytuacji dobrze jest się zapoznać z definicją kredytu konsumenckiego.


Kredyt konsumencki to rodzaj kredytu obejmujący ochroną konsumentów(osoby fizyczne). Jest nim każdy zaciągnięty na cele niezwiązane bezpośrednio z prowadzeniem działalności gospodarczej, którego kwota wynosi więcej niż 500 zł i mniej niż 255 550 zł, a okres spłaty trwa dłużej niż 3 miesiące. Obejmuje też kredyty walutowe oraz pożyczki udzielane przez SKOK-i oraz instytucje parabankowe.

Umowa kredytu konsumenckiego zapewnia kredytobiorcy m. in.:

  • prawo do pełnej informacji na temat kredytu(umowa kredytowa powinna być sporządzona na piśmie i zawierać wszelkie warunki, pod jakimi kredyt jest przyznawany).
  • prawo do odstąpienia od umowy(w ciągu 14 dni od daty podpisania umowy.
  • prawo do wcześniejszej spłaty(bez konieczności uprzedniego zawiadomienia o tym kredytobiorcy)

Powyższe informacje dostarczają wystarczająco dużo informacji na temat kredytu konsumenckiego i pozwolą Ci na zrozumienie czym on jest.